Алгоритм действий покупателя при возникновении спорной ситуации (укр)


АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОКУПЦЯ, ЯКІ ПОРУШЕНО В ПРОЦЕСІ ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ LETERBE.COM ПРОДАВЦЕМ – СУБ’ЭКТОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Якщо права покупця на сайті leterbe.com (надалі – споживача) порушено продавцем – суб’єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим на leterbe.com (встановлено факт неотримання товару чи послуги, або реалізовано товар неналежної якості, що містить недоліки, чи не відповідає заявленому товару на сайті) споживачеві рекомендується захищати свої права у наступному порядку:

1. Споживач, який придбав товари та послуги повинен обов’язково зберігати документ, що підтверджує факт сплати за них (чек, банківська квитанція).

2. Споживач має  право за офіційною заявою у термін, що не перевищує одного місяця з дня звернення до LeterBe отримати підтверджену інформацію про факт проведення торгів, у яких він брав участь та виявився переможцем, або факт придбання споживачем за Умовою «придбати зараз», включаючи інформацію про продавця – суб’єкта підприємницької діяльності (назву, реквізити, місцезнаходження, рахунки, посада та ім’я керівника) який реалізовував таким чином зазначені товари та послуги. Для надання такої інформації співробітникам LeterBe рекомендується витребувати у додатках за заявою споживача документ, що підтверджує факт сплати за товари або послуги (чек, банківська квитанція) придбанні через аукціон та звірити їх з даними продавця. Для зручності споживача також можна надавати довідку разом із двома екземплярами її копій, завірених печаткою, які споживач використає для звернення до державних органів з метою захисту свої прав.

3. Отримавши підтверджену інформацію щодо продавця споживачеві відразу необхідно написати заяву-претензію про порушення з вимогою щодо відновлення права на адресу керівника організації-порушника чи на ім’я приватного підприємця, вказаного у довідці LeterBe.

    * цю заяву необхідно зробити не в усній формі, а НАПИСАТИ у ДВОХ примірниках;

    * передати заяву порушнику та попросити ВІДМІТКУ ПРО ВРУЧЕННЯ (в канцелярії, у секретаря, у відповідних посадових осіб тощо), а саме: щоб проставили вхідний номер, дату, прізвище та посаду особи, яка прийняла документ, та (бажано) штамп чи печатку цієї організації;

    * у випадку відмовлення у прийнятті заяви або надання підтвердження в її отриманні (відмітку не роблять, але обіцяють розібратися), або продавець – СПД знаходиться в іншому місті, необхідно цю заяву направити на дану адресу ПОШТОЮ,ЦІННИМ ЛИСТОМ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ВРУЧЕННЯ.

     * так, за наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, у разі необхідності перевірки якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін. Коли ж необхідний товар у продавця відсутній, вимога споживача має бути задоволена у двомісячний термін з часу подання ним відповідної заяви. Якщо ж таку вимогу задовольнити у встановлений термін взагалі неможливо, споживач має право за своїм вибором пред'явити продавцю, виробнику (їх представнику) вимогу повернути сплачені за товар кошти.

Рекомендується також вимагати письмову довідку від продавця товару щодо кожного етапу процедури з відновлення порушеного права споживача (про проведення гарантійного ремонту/про задоволення вимоги споживача у двомісячний термін у зв’язку з відсутністю товару)

Якщо продавець не визнає недоліків товару, його несправності, фактів пошкодження, браку, тощо, необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру, у якому можуть оглянути товар та видати відповідну довідку про стан товару.

4.  Якщо заява про порушення прав не була прийнята та/або розглянута, не була надана відповідь або відповідь виявилася негативною, необгрунтованою та незаконною, а проведені переговори з керівництвом закладу не призвели до бажаних результатів, маючи у своєму розпорядженні вищеописану довідку LeterBe, споживач для захисту своїх порушених прав має звернутися до Головного управління з питань захисту прав споживачів своєї області або міста Києва.

 У цій скарзі необхідно вказати усі обставини справи, з посиланням на статті ЗУ «Про захист прав споживачів» вказати, які саме права та якими діями було порушено, а також додати копії звернень, поштових повідомлень, офіційних листів, які надавались, відправлялись поштою або отримувались від продавця, копії платіжних документів, що свідчать про сплату за товар, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний термін, – технічний паспорт чи інший документ, що його замінює з позначкою про дату продажу, та копію довідки LeterBe.

Скарга надається у канцелярію управління в двох екземплярах, на одному з яких ставиться відмітка про прийняття та повертається скаржникові.

Управління має розглянути та надати мотивовану відповідь у термін до 30 днів з дати отримання скарги. Управлінням цей термін офіційним листом може бути подовжено до 45 днів із зазначенням причини такого подовження.

5. Споживачеві рекомендується не розраховувати на ефективні дії управління з захисту його прав, тому одночасно краще звертатись із позовом до суду про відновлення порушеного права.

 Споживач має право звернутися до районного суду за місцем його проживання із позовом, в якому зазначається яке право споживача було порушене, обставини такого порушення, викладенням історії про те, які заходи було вжито споживачем для відновлення права (звернення до продавця) з посиланням на листи, заяви, які слід додати до справи, вимоги до продавця та додати до заяви всі документи ( чеки, квитанції, листи, заяви, поштові повідомлення, гарантійні талони, довідки, копію довідки LeterBe, квитанцію про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (120грн), а також окремо копію позовної заяви та доданих до неї документів).  Державне мито при цьому не сплачується.

 Суд, за умови, якщо споживач належним чином оформить позовну заяву порушить судову справу, про що обов’язково повідомить споживача, та призначить дату судового засідання розгляду справи. Якщо судом буде прийнято рішення на користь споживача, то отримавши на руки копію такого рішення споживач має самостійно звернутись до продавця з вимогою виконати рішення суду добровільно. Якщо продавець відмовиться в добровільному порядку виконувати рішення, споживач має звернутись до районного відділу управління державної виконавчої служби за місцезнаходженням продавця.

 Взагалі, процедура судового захисту порушених прав споживача є досить складною і з огляду на те, що практика розгляду справ за наслідками купівлі-продажу товарів через Інтернет ще не досліджена в Україні, стовідсоткових гарантій, що порушене право споживача буде відновлене судом немає. Тому, перше ніж звернутися до суду, рекомендуємо споживачам все ж таки звернутися до кваліфікованого, досвідченого адвоката. Слід зважати також на те, що судовий розгляд це справа не одного дня.